Jakie przepisy regulują kwestie ochrony danych osobowych?

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - popularnie zwane RODO;
 • Krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych?

Nazwa Firmy Wojciech Kostecki Tomasz Koślacz s.c.

ul. Krasińskiego 20/55 01-581 Warszawa

NIP 5252740503

REGON 369518277

kontakt@kociasiatka.pl

W jakim celu są przetwarzane dane?

 • realizacja umowy kupna-sprzedaży (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • rozliczenia finansowe i sprawozdawczość rachunkowa (podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

Jakie dane będą przetwarzane?

Te konieczne do nadania przesyłki z zamówionym towarem oraz do ew. wystawienia faktury imiennej, czyli:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres poczty elektronicznej e-mail (do wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia oraz informowania o statusie jego realizacji),
 • Numer telefonu (w celu zachowania możliwości utrzymywania bieżącego kontaktu z klientem oraz do przekazania dostarczycielowi).

Komu zostają udostępnione moje dane osobowe?

 • Firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, które dostarczają zamówienia,
 • Ew. firmie prowadzącej rachunkowość firmy przy wyrażeniu woli otrzymania faktury imiennej.

Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Jak długo są przetwarzane dane?

Nie dłużej niż 5 lat, co wynika z obowiązku prowadzenia rejestru sprzedaży w związku z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej.

Jakie prawa posiadają nasi klienci w stosunku do swoich danych?

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia);
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia);
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia);
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6. ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w przypadkach, kiedy przetwarzania odbywa się na podstawie udzielonej zgody;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.