Wszystkie poniższe informacje są uproszczone i mają na celu ogólną prezentację praw klientów. Pełne obowiązujące zasady zwrotu towarów oraz ich reklamacji znajdziesz w regulaminie naszego sklepu.

Zwrot towaru bez podania przyczyny

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od chwili wydania towaru.

W takim przypadku ponosisz koszty odesłania produktów, z których zrezygnowałeś.

Prawo to nie dotyczy produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według Twojej specyfikacji lub służące zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku naszego sklepu są to wszystkie zabezpieczenia na okna wykonane pod wskazany przez Ciebie wymiar okna.

Możesz zrezygnować z całości lub części zamówionych produktów.

Procedura:

1. Oświadczenie na piśmie. Listy tradycyjne prosimy kierować na adres Zawsze do usług Tomasz Koślacz, ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa; wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kociasiatka.pl. Przykładowy wzór formularza zwrotu znajduje się pod tym linkiem.

2. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Zrobimy to niezwłocznie.

3. Zwrot towaru na Twój koszt. Masz na to 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.

4. Zwrot płatności na wskazany numer konta bankowego.

Reklamacja towaru

Jeżeli w sprzedanym przez nas produkcie stwierdzisz wadę, masz prawo do żądania: a) obniżenia ceny produktu, b) zwrotu pieniędzy za produkt (tylko przy wadzie istotnej), c) wymiany produktu na wolny owad, d) naprawy produktu.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

Ponosimy koszty dostarczenia do nas wadliwego produktu.

Procedura:

1. Stwierdzenie wady produktu.

2. Złożenie reklamacji w formie pisemnej. Listy tradycyjne prosimy kierować na adres Zawsze do usług Tomasz Koślacz, ul. Krasińskiego 20/55, 01-581 Warszawa; wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kociasiatka.pl.

Zalecamy, aby w opisie reklamacji zostały zawarte następujące informacje: a) rodzaj i data wystąpienia wady – okoliczności powstania/zaobserwowania; b) sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (wymiana/naprawa) lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży; c) dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

Jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o dostarczenie wadliwego produktu na nasz koszt.

3. Nasza końcowa odpowiedź. W ciągu 14 dni od dnia złożenia ustosunkujemy się do reklamacji. Jeśli nie, reklamacja zostaje uznana automatycznie.