Wszystkie poniższe informacje są uproszczone i mają na celu ogólną prezentację praw klientów. Pełne obowiązujące zasady zwrotu towarów oraz ich reklamacji znajdziesz w regulaminie naszego sklepu.

Zwrot towaru bez podania przyczyny

Masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od chwili wydania towaru.

W takim przypadku ponosisz koszty odesłania produktów, z których zrezygnowałeś.

Prawo to nie dotyczy produktów niefabrykowanych, wyprodukowanych według Twojej specyfikacji lub służące zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb. W przypadku naszego sklepu są to wszystkie zabezpieczenia na okna wykonane pod wskazany przez Ciebie wymiar okna.

Możesz zrezygnować z całości lub części zamówionych produktów.

Procedura:

1. Oświadczenie na piśmie. Listy tradycyjne prosimy kierować na adres Nazwa Firmy s.c., ul. Finlandzka 7/2, 03-903 Warszawa; wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kociasiatka.pl. Przykładowy wzór formularza zwrotu znajduje się pod tym linkiem.

2. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Zrobimy to niezwłocznie.

3. Zwrot towaru na Twój koszt na adres Nazwa Firmy s.c., ul. Finlandzka 7/2, 03-903 Warszawa. Masz na to 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. 

4. Zwrot płatności na wskazany numer konta bankowego.

Reklamacja towaru

Jeżeli w sprzedanym przez nas produkcie stwierdzisz wadę, masz prawo do żądania: a) obniżenia ceny produktu, b) zwrotu pieniędzy za produkt (tylko przy wadzie istotnej), c) wymiany produktu na wolny owad, d) naprawy produktu.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

Ponosimy koszty dostarczenia do nas wadliwego produktu.

Procedura:

1. Stwierdzenie wady produktu.

2. Złożenie reklamacji w formie pisemnej. Listy tradycyjne prosimy kierować na adres Nazwa Firmy s.c., ul. Finlandzka 7/2, 03-903 Warszawa; wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kociasiatka.pl.

Zalecamy, aby w opisie reklamacji zostały zawarte następujące informacje: a) rodzaj i data wystąpienia wady – okoliczności powstania/zaobserwowania; b) sposób doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (wymiana/naprawa) lub żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży; c) dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

Jeżeli będzie to konieczne, poprosimy Cię o dostarczenie wadliwego produktu na nasz koszt.

3. Nasza końcowa odpowiedź. W ciągu 14 dni od dnia złożenia ustosunkujemy się do reklamacji. Jeśli nie, reklamacja zostaje uznana automatycznie.