1. Sprawdź głębokość ocieplenia np. za pomocą śrubokręta. Jeżeli jest głębiej niż 5 cm, we wcześniej zaznaczonych miejscach zrób małe dziury. 

2. Powiększ dziury za pomocą kombinerek w taki sposób, aby średnica wyniosła 1,0-1,5 cm. 

3. Za pomocą wkrętaka T40 (możesz użyć wkrętarki) powoli wkręć kołek w elewację.

4. Jeżeli w trakcie wkręcania napotkasz opór, kontynuuj wkręcanie kombinerkami. Dokończ wkrętakiem. 

5. We wkręconych dyblach umieść wkręty oczkowe (w zestawie z kołkiem).

Problem: Ocieplenie jest płytkie, głębokość do 3 cm. Rozwiązanie: Użyj długiego wkręta (kołek pozostaje ten sam).

Problem: Ocieplenie jest płytkie, głębokość do 7 cm Rozwiązanie: Użyj długiego wkręta z dużym kołkiem. Użyj wiertła 10mm.

Problem: Tynk jest bardzo gruby, nie da się (lub bardzo trudno) go przebić wkrętakiem i młotkiem. Rozwiązanie: Potraktuj taki tynk jak beton. Wykonaj delikatnie nawiert, umieść kołek rozporowy w otworze, umieść wkręt w kołku. Na koniec koniecznie dokonaj próby obciążenia - pociągnij z całej siły kombinerkami wkręt.